EVOSxMorfeus

IGN
EVOSxMorfeus
Team
EVOS ESPORTS
Nama
Alfin Kurnia Pratama
Favorite Weapon

STATISTIC

ROUND

72

KILLS

47

AVG KILLS

0.65

TOTAL DAMAGE

11678

AVG DAMAGE

162.19

TOTAL ASSIST

28

HS/ ROUND

0.18