EVOSxEXC

IGN
EVOSxEXC
Team
EVOS ESPORTS
Nama
Fatria Airlangga Lubis
Favorite Weapon

STATISTIC

ROUND

72

KILLS

49

AVG KILLS

0.68

TOTAL DAMAGE

11439

AVG DAMAGE

158.88

TOTAL ASSIST

32

HS/ ROUND

0.14